512 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Cyngerdd awyr agored gyda Dafydd Iwan ac Ar Lôg ar gae Rygbi COBRA yn Meifod.

Mae Dafydd Iwan ac Ar Lôg yn dathlu 50 mlynedd ac ar daith hyd a lled Cymru.

Bydd yr arian sydd yn cael ei godi o'r cyngerdd ym ayn mynd tuag at gronfa Urdd Maldwyn 2024

Bydd digon o fwy a diod ar gael ar y safle on dewch a chadair neu flanced!


Gwyl Maldwyn


Lleoliad y digwyddiad