0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Sesiwn Stori a Symud gan Dawns i Bawb. Addas ar gyfer plant i fyny i 7 oed

Mae pob sesiwn am ddim.

Dylai plant wisgo hen ddillad os yn bosib yn y sesiynau crefft.

Gofynnwn i Rieni aros gyda’u plant yn ystod y sesiynau yn enwedig rhieni plant iau na 8 oed.

Cofiwch ymuno â’r Teclynwyr, Sialens Ddarllen Haf 2022

Ymwelwch â’r llyfrgell 3 gwaith yn ystod gwyliau’r haf a darllen 6 llyfr i gwblhau’r sialens ac ennill medal! Holwch yn eich llyfrgell.


Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd

Llyfrgelloedd Gwynedd Libraries

Gwasanaeth Llyfrgell Gyhoeddus Cyngor Gwynedd

[email protected]