1 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Dewch i gael gwybod mwy am sut i lunio fframwaith mesur effaith i’ch mudiad chi.

 

 

Nod y gweminar

Cyflwyno cyfranogwyr i’r agweddau allweddol ar fesur effaith sydd angen eu hystyried wrth greu fframwaith mesur.

 

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y gweminar bydd cyfranogwyr yn:

  • Ymwybodol o’r elfennau a’r cysyniadau allweddol y tu ôl i fesur effaith
  • Ymwybodol o’r offer a all eu cefnogi i ddatblygu fframwaith mesur
  • Ymwybodol o’r Prosiect Ennyn Effaith, sut y gall eu cefnogi a sut y gallant gymryd rhan ynddo

 

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn

Unrhyw un sydd am ddatblygu arfer da wrth ymdrin ag effaith yn eu mudiad

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk