15 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Cwrs hyfforddi diogelu lefel 2 Cymraeg (9.30-3.30) yw hwn a ddarperir yn rhithiol dros Zoom.

Mae'r cwrs hwn yn orfodol i weinidogion a staff o Undeb Bedyddwyr Cymru, Undeb yr Annibynnwyr Cymraeg a'r Eglwys Bresbyteraidd Cymru Dylid ei ailadrodd bob 4 blynedd Bydd angen i chi fynychu'r sesiwn gyfan er mwyn derbyn eich tystysgrif


Panel Diogelu Cydenwadol Interdenominational Safeguarding Panel