0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Pak Tee Ng

Mae’n Cyngor y Gweithlu Addysg, mewn partneriaeth â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a Phrifysgol Abertawe, yn gyffrous i gynnal dosbarth meistr mewn newid addysgol a gyflwynir gan yr addysgwr Singaporaidd, Pak Tee Ng yng Ngwesty’r Marriott Abertawe ar 27 Medi 2019.

Yn ei ddosbarth meistr, bydd Pak Tee yn esbonio sut mae system addysg flaengar Singapore yn mynd i’r afael â heriau newid a sut mae’n mynd ati i ddiwygio cwricwlwm ac addysgeg. Bydd yn tynnu ar baradocsau a llwyddiannau allweddol ynghyd â’r gwersi a ddysgwyd ar hyd y ffordd.

A hithau wedi ennill gradd o Brifysgol Caergrawnt, dechreuodd Pak Tee ei yrfa fel athro Mathemateg ac ers hynny mae wedi gweithio i’r Weinyddiaeth Addysg a’r National Institute for Education (NIE) yn Singapore. Yn ogystal â derbyn sawl gwobr mawreddog, mae Pak Tee wedi cyflwyno mewn digwyddiadau niferus ledled y byd. Dysgu mwy am Pak Tee.

Mae'r digwyddiad hanner diwrnod rhyngweithiol hwn yn gyfle dysgu proffesiynol gwerthfawr i arweinwyr ac uwch arweinwyr sydd â diddordeb mewn trawsnewid addysg.

Byddwn yn croesawu ein gwesteion o 8:15am, gyda’r digwyddiad yn dechrau am 9:00am ac yn gorffen am 12:45pm. Yna, bydd cinio'n cael ei ddarparu ar gyfer holl westeion.

Am unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â digwyddiadau@cga.cymru neu galwch 029 2046 0099. 


Cyngor y Gweithlu Addysg

CGA / EWC

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru / The Education Workforce Council regulates education practitioners in Wales

media@ewc.wales


Lleoliad y digwyddiad