13 tocyn ar gael

Tocynnau

Aelodau WCVA / WCVA Members
£135.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community
£165.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA
£177.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector
£195.00Hyrwyddo’ch hun! Dewch i ddysgu sut i ddatblygu’ch marchnata a chyfleu gwerth eich mudiad

 

 

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu’r rheini sy’n gweithio mewn mudiadau trydydd sector i ddatblygu dull trefnus o farchnata er mwyn eu helpu i werthu eu gwasanaethau’n fwy effeithiol.

 

Canlyniadau dysgu

  • Deall rôl marchnata i werthu gwasanaethau i gwsmeriaid
  • Mapio’r gwasanaethau maent yn eu cynnig a rhestru eu cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid
  • Cynllunio strategaeth farchnata, gan osod nod ac amcanion ar gyfer eu gwaith
  • Canfod offer a thechnegau marchnata perthnasol y gallant eu defnyddio
  • Deall systemau gwerthuso

 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn berffaith i’r rheini sy’n newydd i farchnata, ac i weithwyr sydd â chyfrifoldeb dros arwain gwaith marchnata.

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad