9 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Taith i Ddistyllfa Penderyn a Garwnant

Mae Menter BGTM yn cynnal taith i Ddistyllfa Penderyn a choedwig Garwnant ar yr 24ain o Fehefin. Bydd y bws yn casglu teithwyr yng Nghasnewydd, Pont-y-pŵl, Y Fenni a Glyn Ebwy. Byddwn yn ymweld â choedwig Garwnant ger Merthyr yn gyntaf. Bydd cyfle i fwynhau taith gerdded fer o amgylch y goedwig (llwybr cerfluniau/sculpture trail) neu gallwch fwynhau paned a chinio yn y caffi. Byddwn yn teithio i’r distyllfa erbyn 12:45 i fwynhau taith tywys (yn y Gymraeg). Bydd cyfle i yfed sampl o’r whisgi ac i ymweld â’r siop.

Bydd y bws yn gadael Casnewydd am 9:30 ac yn dychwelyd erbyn tua 4:00.

Pris y daith bydd £12 y pen. Mae’n rhaid prynu tocyn o flaen llaw er mwyn sicrhau lle.


Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy

Menter Iaith BGTM

Hybu a hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn y gymuned.

lewis@menterbgtm.cymru