1 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Mae'n rhaid i ni newid y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Ni all y system bresennol ddiwallu'r galw sydd arni bob dydd. Mae'n rhaid i ni sicrhau ei bod yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cymru Iachach yw cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru i ddod â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd. Er mwyn gwireddu hyn, rydym angen i bawb sy'n gweithio yn y maes iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector feddwl yn wahanol am y ffordd y maent yn gweithio. 

Hoffai Llywodraeth Cymru a Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol y Gogledd eich gwahodd i ddigwyddiad dwyieithog RHAD AC AM DDIM lle gallwch ddysgu mwy ynglŷn â beth y mae hyn yn ei olygu i chi a'r ffordd yr ydych chi'n gweithio. Byddwch hefyd yn clywed enghreifftiau o wahanol ffyrdd o ddarparu gwasanaethau yr ydym eisoes yn eu gweld yn y Gogledd ac ar draws Cymru.  Bydd galw mawr am docynnau ar gyfer y digwyddiad hwn, felly ewch ati i gadw eich lle heb oedi.

Rhowch wybod i ni sut yr hoffech gyfrannu i’r digwyddiad, yn Gymraeg neu yn Saesneg.


Wales Week


Lleoliad y digwyddiad