96 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Paned a Sgwrs: myfyrwyr rhan-amser

Sesiwn rhwydweithio: ar gyfer myfyrwyr ymchwil sy'n astudio'n rhan-amser

Trefnir y digwyddiad hwn fel rhan o Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil rhan-amser / academydd gyrfa gynnar rhan-amser.  Cysylltwch gyda Lois McGrath (l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk) am fwy o wybodaeth. 

Bwriad y sesiwn yma ydi cynnig gofod i ddod a myfyrwyr rhan-amser ynghyd i drafod profiadau, rhannu arfer dda a heriau cyffredin.  

Caiff y sesiwn ei arwain gan Sofie Roberts, un o Lysgenhadon Ôl-radd y Coleg.  Mae Sofie yn ei 7fed blwyddyn fel myfyrwraig PhD rhan-amser ym Mhrifysgol Bangor. 

Bydd y sgwrs yn cael ei chynnal dros MS Teams.

Mae croeso cynnes i bawb, felly dewch yn llu! 


Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Logo Coleg Cymraeg

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

cymorth@colegcymraeg.ac.uk