288 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Ceiniogau'r Werin / Pennies of the People

I nodi a dathlu pen-blwydd Prifysgol Aberystwyth yn 150, ymunwch â ni ar gyfer y weminar arbennig hon i bori drwy rhai o'r straeon y tu ôl i'n cyhoeddiad diweddar Ceiniogau'r Werin / Pennies of the People.   

Cyfle i ganfod mwy am hanes y Brifysgol a chlywed ystod o straeon rhyfeddol o’n gorffennol a’n presennol yng nghwmni’r Athro Anwen Jones, Cadeirydd y Bwrdd Golygyddol; Yr Athro Robert Meyrick, Pennaeth yr Ysgol Gelf, a’n archifydd Julie Archer.    


Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth University

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872 ac mae’n brifysgol addysgu ac ymchwil flaenllaw. Enillodd wobr Ansawdd y Dysgu The Times/Sunday Times Good University Guide ddwy flynedd yn olynol, a chafodd ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn 2020.  Yn ôl Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2022, y mae Aberystwyth ar y brig yng Nghymru ac yn ail yn DU o’r prifysgolion a restrwyd yng nghanllaw prifysgolion y Times / Sunday Times 2023. Dengys y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2021) bod 98% o'r ymchwil a gyflwynwyd gan Aberystwyth o safon ryngwladol neu’n uwch, a dros 75% o safon sy’n arwain byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol. Mae'r Brifysgol yn gymuned o oddeutu 8,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, â'r nod o ddarparu addysg ac ymchwil sydd yn ysbrydoli mewn awyrgylch cefnogol, creadigol ac eithriadol.  Elusen gofrestredig rhif 1145141.

[email protected]