7 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Dymuna Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, eich gwahodd i lansiad swyddogol

Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru ar-lein

Ble:  Y Pierhead, Bae Caerdydd

Dyddiad:  20 Mehefin 2018

Amser:  18:00

Noddir gan Dr Dai Lloyd AC

Siaradwyr:

  • Dr Dylan Foster Evans, Prifysgol Caerdydd
  • Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg
  • Pamela Whitham, Arolwg Ordnans

Wrth gofrestru gofynnwn yn garedig i chi nodi enw eich tref neu bentref genedigol yn y blwch 'gwybodaeth ychwanegol' os gwelwch yn dda!


Comisiynydd y Gymraeg | Welsh Language Commissioner

Comisiynydd y Gymraeg_Welsh Language Commissioner

Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg.

The principal aim of the Welsh Language Commissioner is to promote and facilitate the use of the Welsh language.

[email protected]


Lleoliad y digwyddiad