126 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Cyfle i wella eich sgiliau digidol – am ddim

Gwahoddiad

Mae Cynhyrchu Cyfryngau Uwch yn eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein ar Ddydd Mawrth yr 8fed o Ragfyr 2020 am 10.30yb

Ymunwch a Phrifysgol Aberystwyth i ddysgu mwy am ennill cymwysterau ar-lein yn rhad ac am ddim sydd ar gael ar hyn o bryd mewn Cynhyrchu Cyfryngau, TG a sgiliau digidol.

Bydd cyfle i chi gwrdd â nifer o’r darlithwyr yn ogystal â’r arweinwyr academaidd a fydd yn cyflwyno a thrafod y modiwlau achrededig a’r buddion o ddysgu sgiliau digidol newydd.

Digwyddiad dwyieithog a fydd yn rhoi’r cyfle i chi ofyn cwestiynau i’r tîm.

Byddwn yn mynd drwy’r broses ymgeisio a chymhwyster fel y gallwn egluro unrhyw ymholiad.  

Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi y bydd myfyrwyr presennol yn cyflwyno eu profiadau ac am y modiwl y maent yn ei astudio ar hyn o bryd.

Pwyswch yma i gofrestru a byddwn mewn cysylltiad â chi yn agosach at y digwyddiad.
 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych


Tîm Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

Am fwy o wybodaeth ynglyn a'r cwrs ewch i: https://amp.aber.ac.uk/cy/hafan/

 
Cynhyrchu Cyfryngau Uwch / Advanced Media Production

FREE MASTERS QUALIFICATION INTERESTED?

Improve your digital skills – for free

Advanced Media Production supported by the European Social Fund through the Welsh Government is led by Aberystwyth University. The project is supporting Wales’ creative industries sector by training professionals and graduates to exploit new technologies in media production.

Advanced Media Production is a unique multidisciplinary scheme between Aberystwyth University’s Departments of Computer Science and Theatre, Film & Television Studies.

The Advanced Media Production project aims to provide accredited training to enhance innovation and productivity within Welsh public and private sector industries.

Working in conjunction with Aberystwyth University, we can offer businesses and their employees access to high level training to enable them to become more sustainable and efficient and with a specific focus on new technologies and their potential for increasing growth and jobs.

Training is delivered in an industry-responsive and flexible format enabling students to work via supported distance learning to update their technical knowledge and improve their digital and media skills.

There’s now an even higher level of financial support available through the project in response to the Covid-19 virus situation. Eligible organisations * and the self-employed can now receive up to 100% subsidised training up until the 31st August 2021.

*Organisation must not have exceeded receipt of maximum value 200,000 euros of De Minimis state aid in the last 3 financial years. De Minimis declaration required.

ccu-amp@aber.ac.uk


Lleoliad y digwyddiad