102 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mae Ynni Cymunedol Cymru'n trefnu cynhadledd i gasglu ynghyd ein haelodaeth a rhanddeilwyr eraill yn y sector er mwyn trafod dyfodol ein sector, y gwaith gwych rydym yn ei wneud heddiw, a'r heriau sydd o'm blaenau.

Lleoliad y gynhadledd fydd y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Machynlleth. Bydd yn dechrau am ganol dydd 12.6.23 a gorffen am ganol dydd 13.6.23.

Yn dilyn cyngor gan ein haelodaeth, themâu'r gynhadledd fydd:

1.    Pontio Teg
2.    Addysg ac ymgysylltu ar newid hinsawdd ac ynni
3.    Buddion cymunedol
4.    Rhannu perchnogeth 

Cost y tocynnau i’r aelodaeth fydd:
•    £25 (+ffi archebu)

Cost y tocynnau i bawb arall fydd:

  • £35 (+ffi archebu)

Nodwch nad oes unrhyw docynnau dros nos ar gael bellach.

Mae sefydliadau'n gallu dod yn aelod o Ynni Cymunedol Cymru drwy gysylltu â ni ar [email protected]

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.


Community Energy Wales / Ynni Cymunedol Cymru

A network for community energy in Wales. 

Rhwydwaith ar gyfer ynni cymunedol yng Nghymru.

[email protected]