240 tocyn ar gael

Tocynnau

Dysgu yn ddigidol – beth ydym wedi dysgu ers covid 19? Am ddimDysgu yn ddigidol – beth ydym wedi dysgu ers covid 19?

6:00 o'r gloch
Dilwyn Owen

Pennaeth TGCh, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

6:30 o'r gloch
Peter Thomas
Ymgysylltiad Rhanddeiliaid Hwb Uwch
 


UCAC

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi Cymru’n gyntaf. Mae UCAC yn cynnig gwasanaeth proffesiynol cyflawn i’w haelodau. Mae’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol pan fydd angen, gyda grym undebol nerthol wrth ymgyrchu - yn lleol ac yn genedlaethol.

ucac@ucac.cymru