43 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

BCT

Byddwn angen eich help chi i gasglu meddyliau o’r sector ynglŷn â dau destun allweddol:

 

1 Sut mae cymunedau yn gweithio gyda’r Llywodraeth?

Mae cyrff y sector cyhoeddus yn siarad mwy a mwy ynglŷn ag adeiladu cymunedau cryfach a gweithio gyda chymunedau.  Beth mae hyn yn ei olygu i chi a’ch sefydliad?  Beth maen nhw’n ei gael yn iawn a beth maen nhw’n ei gael yn anghywir?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod ganddyn nhw fwlch yn eu polisïau ar gyfer gweithio gyda chymunedau a dyma eich cyfle chi i ddweud eich dweud.

 

2 Sut allwn ni ddefnyddio Cronfa Cyfoeth Cymunedol yng Nghymru?

Ar ôl blynyddoedd o doriadau cyllid, mae math gwahanol o gyfle cyllido ar y gorwel.  Mae posibilrwydd o don arall o asedau ariannol segur (y tro hwn stociau a chyfranddaliadau) yn cael eu defnyddio i gefnogi ‘achosion da’ yn awr yn cael ei drafod yn weithredol drwy greu Cronfa Cyfoeth Cymunedol.  Cewch ddweud eich dweud ynglŷn â sut y gallai hyn weithio yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cymunedau lleol yn gallu gwneud y mwyaf o’r cyfle hwn.

Os hoffech chi dderbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiadau, cysylltwch ag info@bct.wales os gwelwch yn dda.


Building Communities Trust / Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Building Communities Trust supports people and places to develop solutions to local issues, improve wellbeing, raise aspirations and create stronger communities.

Mae’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau’n cefnogi pobl a chymunedau i ddatrys problemau lleol, gwella eu lles, cynyddu dyhead a chreu cymunedau cryfach.

info@bct.wales


Lleoliad y digwyddiad