105 tocyn ar gael

Tocynnau

Tocyn / Ticket ( 28/04 - 24/05 ) Am ddim

Teulu yn cerdded ar hyd traeth gyda nos

Ydy eich lleoliad ar Arfordir Cymru?  Neu efallai eich bod yn bwriadu ymweld a dysgu am forlin Cymru gyda’ch dysgwyr?  Os ydych chi am gael syniadau, adnoddau a chanllawiau, mae’r cwrs hwn – sydd am ddim – yn berffaith i chi!

I ddathlu ei ben-blwydd yn 10 oed eleni, ymunwch â ni ar daith gerdded rithwir ar hyd Llwybr Arfordir Cymru a thrwy’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad.  Allai eich dysgwyr helpu i hyrwyddo’r Llwybr drwy ddylunio taflen hyrwyddo neu ysgrifennu cylchlythyr?  Faint o amser fyddai’n ei gymryd i’ch dysgwyr gerdded Llwybr Arfordir Cymru i gyd?  O smyglo i gadwyni bwyd, celf arfordirol i ddysgu am y cynefinoedd a’r tirffurfiau ar hyd arfordir Cymru, ymunwch â ni i ddarganfod y cyfleoedd dysgu trawsgwricwlaidd a’r ymdeimlad cryf o gynefin mae Llwybr Arfordir Cymru’n ei gynnig.  Fydd pob lleoliad sydd yn mynychu’r gweminar yn gymwys i dderbyn cyllid tuag at gostau teithio hyd at £200 i ymweld â’r Llwybr.

Bydd y rhai sy’n bresennol yn derbyn taflen llawn dolenni i adnoddau a gwefannau a fydd yn gwneud dysgu am y pwnc yma’n hawdd, rhyngweithiol, diddorol a difyr.

Adborth ar y cwrs hwn:

Bridie Davies, Partner Cwricwlwm (Dyniaethau) - EAS: Diolch!  Rhai syniadau addysgu gwych. Yn union beth mae athrawon ei angen.

Maria Drummond, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul, Caerdydd: Diolch, llawn gwybodaeth ddefnyddiol.


Natural Resources Wales

Natural Resources Wales Logo

Pursue sustainable management of natural resources in Wales.

addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk