15 tocyn ar gael

Tocynnau

Aelodau WCVA / WCVA Members
£70.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community
£85.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA
£91.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector
£100.00Hybu gwaith codi arian eich elusen drwy wneud ceisiadau effeithiol i ymddiriedolaethau a sefydliadau.

 

 

Amcanion

Gwella’ch dealltwriaeth o’r materion allweddol i’w hystyried cyn ymgeisio i ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n rhoi grantiau.

 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn:

  • Deall beth yw ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n rhoi grantiau
  • Ymwybodol o beth fydd ymddiriedolaethau yn ei ariannu
  • Gwybod sut i ymchwilio i ymddiriedolaethau
  • Gwerthfawrogi’r ffactorau allweddol mewn cais llwyddiannus
  • Gwybod sut i ddatblygu cysylltiad a pherthynas ag ymddiriedolaethau
  • Deall sut i gydymffurfio â deddfwriaeth ac arferion gorau perthnasol
  • Gwybod o ble i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor pellach

 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas i ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr sy’n newydd i godi arian

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad