45 tocyn ar gael

Tocynnau

Early bird FULL ( 11/12 - 13/03 ) £89.99
Early bird concession / consesiwn (Students / Myfyrwyr; Low income / Incwm isel; Third Sector/ Sector Elusennol) ( 13/12 - 13/03 ) £29.99Bydd y symposiwm rhyngwladol deuddydd hwn yn dwyn ynghyd ystod eang o bobl sydd â diddordeb mewn dwyieithrwydd ac amlieithrwydd i ystyried cwestiynau megis:

  • Beth yw iaith a beth yw dwyieithrwydd ac amlieithrwydd?
  • Sut ydyn ni’n cynhyrchu iaith a sut mae’r meddwl dwyieithog ac amlieithog yn prosesu iaith?
  • I ba raddau y mae Cymru’n gwneud y gorau o botensial deallusol, cymdeithasol a chreadigol ei dwyieithrwydd?
  • Sut y gellir datgloi’r potensial hwn yn wyneb y bygythiad o ddifodiant ieithoedd er mwyn gwireddu amcanion y llywodraeth o hybu diwylliant bywiog ac o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Bydd y digwyddiad yn cynnwys darlithoedd, sgyrsiau a sesiynau rhyngweithiol gan gyfrannwyr rhyngwladol ac ymarferwyr diwylliannol blaenllaw. Mae’r symposiwm wedi’i guradu gan grŵp o academyddion blaenllaw yn y maes, o dan arweiniad yr Athro Mererid Hopwood o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae’r siaradwyr a ganlyn ymysg y siaradwyr a fydd yn cymryd rhan:

  • Lǐ Wéi, Athro mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol yng Ngholeg y Brifysgol Llundain.
  • Y nofelydd a’r academydd Patrick McGuinness.
  • David Gramling, Athro cysylltiol mewn Astudiaethau Almaeneg ym Mhrifysgol Arizona.

Learned Society of Wales / Cymdeithas Ddysgedig Cymru

The Learned Society of Wales is the national academy for arts and sciences.

Our Fellowship brings together experts from across all academic fields and beyond. We use this collective knowledge to promote research, inspire learning, and provide independent policy advice.

To learn more about our work see: learnedsociety.wales/

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau

Daw ein Cymrodoriaeth ag arbenigwyr at ei gilydd o bob maes academaidd a thu hwnt. Defnyddiwn yr wybodaeth gyfunol hon i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysg a darparu cyngor polisi annibynnol.

Darllenwch fwy am ein gwaith: cymdeithasddysgedig.cymru/

lsw@wales.ac.uk


Lleoliad y digwyddiad