62 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Ymunwch â ni am weminar 1 awr a fydd yn eich cyflwyno i ddulliau effeithiol ar gyfer chwilio am lenyddiaeth. Bydd y sesiwn yn gwneud defnydd o gronfeydd data sydd ar gael i holl staff a myfyrwyr GIG Cymru trwy e-Lyfrgell GIG Cymru. P’un a ydych yn fyfyriwr sy’n dilyn cwrs neu’n weithiwr iechyd proffesiynol sydd eisiau gwneud dim mwy na chadw i fyny â’r dystiolaeth i gefnogi eich datblygiad proffesiynol parhaus, mae’r weminar hon i chi. Byddwch yn ennyn hyder i lunio strategaeth chwilio berthnasol a'i chymhwyso i'r cronfeydd data priodol i ddod o hyd i'r dystiolaeth.


NHS Wales Informatics Service - NHS Wales e-Library for Health


Lleoliad y digwyddiad