3 tocyn ar gael

Tocynnau

Presenoldeb y Cwrs | Course Attendance ( - 10/11 ) Am ddim

Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno ystod o ddulliau i wneud eich ymchwil gyfrifiadol yn fwy cynhyrchiol. Yn y bore, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio Unix Shell i ryngweithio â rhaglenni a thasgau ailadroddol automeiddio. Yn y prynhawn, byddwch yn cymhwyso'r sgiliau hyn i ryngweithio â chyfleusterau Uwchgyfrifiadura Cymru.

Bydd angen i chi ddod â'ch gliniadur gyda chi ar gyfer y sesiwn hon.

sefydlu cyfarwyddiadau: https://sa2c.github.io/shell-hpc-2021-05-11