79 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Gosod nodau ac amcanion ar gyfer ymchwilwyr 

Cyflwynydd: Siân Esmor 

Trefnir y digwyddiad hwn fel rhan o Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil / academydd gyrfa gynnar.  Cysylltwch gyda Lois McGrath (l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk) am fwy o wybodaeth. 

Siân Esmor yw Tiwtor Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Bangor. Wedi ei lleoli yng Nghanolfan Bedwyr, canolfan gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol, mae’n dysgu staff a myfyrwyr sydd eisiau defnyddio’r Gymraeg o fewn eu meysydd academaidd. Mae hi’n paratoi ymgeiswyr y Brifysgol ar gyfer y Dystysgrif Sgiliau Iaith ers y dechrau, ac yn rhoi hyfforddiant ar Cysgliad ac arfau iaith cyfrifiadurol ers sawl blwyddyn.  

Amcanion y gweithdy: 

  • Darparu cyflwyniad ymarferol i’r adnoddau cyfrifiadurol sydd ar gael i hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg yng nghyd-destun Addysg Uwch, gyda sylw penodol i becyn Cysgliad.  

Cynnwys: 

  1. Cyflwyniad i’r gwahanol adnoddau cyfrifiadurol sydd ar gael i hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg; 

  1. Cyfres o ymarferion perthnasol yn defnyddio gwahanol adnoddau cyfrifiadurol 

Eleni bydd gofyn i chi wylio cyfres o fideos (gwerth tua hanner awr i gyd) cyn dod i’r sesiwn fyw ar-lein, a lawrlwytho pecyn Cysgliad i’ch cyfrifiadur personol ymlaen llaw os medrwch. 

 

Deilliannau Dysgu: 

  • Cyfarwydd â gwahanol arfau iaith cyfrifiadurol ac yn hyderus i’w defnyddio. 

 


Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Logo Coleg Cymraeg

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

cymorth@colegcymraeg.ac.uk