8 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.GWAHODDIAD

CYMRAEG GWAITH

19 Mawrth 2018 16:00 – 18:30

Yng nghwmni Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Radisson Blu, Canol Caerdydd

Ymunwch â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wrth i ni nodi llwyddiannau blwyddyn gyntaf Cymraeg Gwaith, cynllun arloesol i gryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Bydd y digwyddiad yn gyfle i edrych ar gynlluniau’r cyfnod nesaf, a byddwn yn clywed gan gyflogwyr a dysgwyr am eu profiadau.

Rhaglen

15:45 Cofrestru

16:00  Croeso ac uchafbwyntiau 2017-18: Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

16:10  Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

16:30  Cynlluniau’r Sector Gofal: Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru

16:40  Llais y Dysgwr: Martin Mansfield, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru

16:50  Cymraeg Gwaith ar waith: Panel Cyflogwyr

17:20 Gair o brofiad sectorau eraill:

            Blynyddoedd Cynnar: Gwenllian Lansdown-Davies, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin

            Addysg Uwch, Ioan Matthews, Prif Weithredwr, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

            Addysg Bellach, Iestyn Davies, Prif Weithredwr, ColegauCymru

17:40 Cynllun Cymraeg Gwaith 2018-19: Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

17:50 Derbyniad wedi’i noddi gan Tinopolis Interactive  

18.30 Gorffen

RSVP os gwelwch yn dda erbyn 28 Chwefror trwy tocyn.cymru   
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Beth yw Cymraeg Gwaith?

Cymraeg Gwaith yw’r cynllun cenedlaethol newydd cyffrous sy’n hyrwyddo a darparu cyfleoedd hyfforddi er mwyn datblygu sgiliau Cymraeg gweithwyr yn y gweithle.

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n hyrwyddo Cymraeg Gwaith ac fe’i ariannir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn cyd-fynd â strategaeth ddrafft newydd Llywodraeth Cymru, sy’n anelu at sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cymraeg Gwaith – sut mae’n gweithio?

Mae'r cynllun Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant hyblyg wedi'i ariannu'n llwyr i gryfhau sgiliau Cymraeg eich gweithlu.

O ddechreuwyr i siaradwyr rhugl, mae Cymraeg Gwaith yn cynnig rhywbeth i bawb.

Mae pedair elfen yn perthyn i'r cynllun:

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y cyfleon sydd ar gael trwy Cymraeg Gwaith.

siwan.iorwerth@dysgucymraeg.cymru


Lleoliad y digwyddiad