8 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.GWAHODDIAD

CYMRAEG GWAITH

19 Mawrth 2018 16:00 – 18:30

Yng nghwmni Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Radisson Blu, Canol Caerdydd

Ymunwch â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wrth i ni nodi llwyddiannau blwyddyn gyntaf Cymraeg Gwaith, cynllun arloesol i gryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Bydd y digwyddiad yn gyfle i edrych ar gynlluniau’r cyfnod nesaf, a byddwn yn clywed gan gyflogwyr a dysgwyr am eu profiadau.

Rhaglen

15:45 Cofrestru

16:00  Croeso ac uchafbwyntiau 2017-18: Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

16:10  Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

16:30  Cynlluniau’r Sector Gofal: Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru

16:40  Llais y Dysgwr: Martin Mansfield, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru

16:50  Cymraeg Gwaith ar waith: Panel Cyflogwyr

17:20 Gair o brofiad sectorau eraill:

            Blynyddoedd Cynnar: Gwenllian Lansdown-Davies, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin

            Addysg Uwch, Ioan Matthews, Prif Weithredwr, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

            Addysg Bellach, Iestyn Davies, Prif Weithredwr, ColegauCymru

17:40 Cynllun Cymraeg Gwaith 2018-19: Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

17:50 Derbyniad wedi’i noddi gan Tinopolis Interactive  

18.30 Gorffen

RSVP os gwelwch yn dda erbyn 28 Chwefror trwy tocyn.cymru   
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Logo Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Beth yw Cymraeg Gwaith?

Nod Cymraeg Gwaith yw cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac fe'i ddatblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant addas a hyblyg i gyflogwyr, wedi ei ariannu'n llwyr.

Mae pedair elfen yn perthyn i’r cynllun:

  • Gwasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr: Cymraeg Gwaith
  • Cyrsiau ar-lein, gan gynnwys cyrsiau ar gyfer y sectorau Iechyd, Gofal, Twristiaeth a Manwerthu
  • Cyrsiau dwys: Dysgu Cymraeg Gwaith 
  • Cyrsiau preswyl pum niwrnod codi hyder: Defnyddio Cymraeg Gwaith

siwan.iorwerth@dysgucymraeg.cymru


Lleoliad y digwyddiad