17 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Dewch i ymuno yn Stomp Fawr y Bardd Plant yng nghwmni rhai o sêr mwyaf y byd barddol! Cewch gyfle i bleidleisio am eich hoff fardd a cherdd, gyda'r bardd buddugol yn ennill stôl arbennig y Stomp!

Yn ymuno â Gruffudd Owen, Bardd Plant presennol Cymru, bydd aelodau o griw Bragdy’r Beirdd, gan gynnwys Gwennan Evans, Llŷr Gwyn Lewis, Osian Rhys Jones, Llio Maddocks, Gethin Wynn Davies ac eraill.

Yn ogystal â’r Stomp, bydd cystadleuaeth grefft stôl y stomp, disgo, gwobrau raffl, a stondinau bwyd a diod.

Mae'r digwyddiad yn addas ar gyfer plant rhwng 3 a 10 oed.


Cylch Meithrin y Parc