3 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Gweithgareddau teulu-gyfeillgar i archwilio'r cychod dŵr hynafol hyn sydd wedi bod yn arnofio ar yr Afon Teifi ers canrifoedd. Archebwch ar gyfer gweithgareddau neu dewch draw i wylio.

  • Gwyliwch fel cwrwgl traddodiadol Teifi yn cael ei adeiladu, a straeon yn cael eu rhannu gan aelodau Cymdeithas Rhwydwyr Cwryglau Teifi.
  • Gwnewch gwrwgl bach gyda'ch teulu i arnofio ar Afon Teifi.
  • Rhowch gynnig ar badlo cwrwgl, nid yw mor hawdd ag y mae'n edrych!
  • Dysgwch am fywyd gwyllt Ceunant Teifi a sut i gofnodi eich gweld, gyda CGBGC.
  • Hefyd: helfa sborion, celf sialc a bwyd lleol ar y barbeciw.

Os yw'r digwyddiad hwn wedi'i archebu'n llawn e-bostiwch adam@cwmarian.org.uk i gadw lle ar y rhestr aros.

Rydym yn gofyn am flaendal o £10 y tocyn gan fod lleoedd yn gyfyngedig. Bydd hwn yn cael ei ad-dalu i chi pan fyddwch yn mynychu neu os byddwch yn canslo cyn diwedd mis Gorffennaf. Yna gallwn gysylltu â phobl ar ein rhestr aros i gynnig y lle iddynt.


Cwm Arian Renewable Energy

Cwm Arian Renewable Energy

CARE are a Community Benefit Society determined to make a positive environmental impact for our local community in North-East Pembrokeshire. 

After 13 years hard work we've successfully put up a 700kW wind turbine to generate clean energy. We are now working on developing a share offer to invite people to invest and become members of CARE, which will help grow a fund for the benefit of the local community. We are also working hard to deliver our other community projects, focusing on landscape restoration, creating an eco-friendly space for arts in the community, and offering energy efficiency advice.

Over the years we've worked with other communities, businesses and individuals across North Pembrokeshire; sharing what we have learned along the way, to help build resilience to the changing economy and the changing environment, through community action and enterprise.

admin@cwmarian.org.uk


Lleoliad y digwyddiad