5 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Cynhadledd ble gall pobl gyflwyno, arddangos, a thrafod defnydd o dechnoleg mewn cyd-destun Cymraeg. 

Mae'r fformat yn cynnwys cymysgedd o sesiynau a gweithdau sydd wedi eu trefnu o flaen llaw a rhai anffurfiol ar y dydd. 

Croeso cynnes i bawb. Mynediad am ddim.

Bydd tudalen Wici yn dod yn fuan lle gall mynychwyr drafod a chyfrannu at strwythr y dydd, gan gynnig prosiectau yr hoffent gyflwyno i'r gynhadledd. 

Diolch i'r Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor am gyd-drefnu a chefnogi'r digwyddiad hwn

haciaith.com/
Hacio'r Iaith


Lleoliad y digwyddiad