29 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Cadeirio Osian Rhys yn Eisteddfod Genedlaethol 2017

Prifysgol Aberystwyth yn cyflwyno noson i ddathlu llwyddiant ein cyn-fyfyrwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 yng nghwmni Gwion Hallam (y Goron), Heiddwen Tomos (y Fedal Ddrama), Osian Rhys (y Gadair), Steffan Prys Roberts (y Rhuban Glas) a Rhodri Owen (artist y Gadair)
Nos Wener 10 Tachwedd 2017
Noson i ddechrau am 7.30 yr hwyr
Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin
Aberystwyth
Bar (arian parod yn unig)
Mynediad am ddim drwy docyn


Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth University

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872 ac mae’n brifysgol addysgu ac ymchwil flaenllaw. Cafodd ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times / Sunday Times Good University Guide 2018. Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, Aberystwyth oedd y brifysgol orau yng Nghymru o ran boddhad cyffredinol, ac roedd yn un o’r pump prifysgol prif-ffrwd uchaf yn y Deyrnas Unedig. Dengys y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, 2014, bod 95% o weithgaredd ymchwil a gyflwynwyd gan Aberystwyth o safon sydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae’n gymuned o 10,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, a’i nod yw creu cyfleoedd, ymchwil rhagorol sy’n creu effaith, addysgu sy’n ysbrydoli, meithrin cysylltiadau â’r byd, gweithio mewn partneriaeth a buddsoddi yn ein dyfodol.