0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Llun:  cyfarfod diogelu

Arfer da mewn diogelu ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr.

Nod

Cael gwybod am y prif feysydd diogelu ac arferion da ar gyfer mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr:

  • Gyda mwy o ddealltwriaeth o’r hyn a olygir wrth “ddiogelu” a sut mae’n berthnasol i’w rôl
  • Gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r polisi ac arferion diogelu disgwyliedig ar gyfer mudiadau gwirfoddol
  • Gyda mwy o ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n tanseilio diogelu yng Nghymru
  • Yn gwybod i ble i ddod o hyd i amrywiaeth ehangach o adnoddau diogelu

I bwy mae’r sesiwn

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn arbennig o briodol ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau’r sector gwirfoddol sydd eisiau cynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddiogelu. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ategu hyfforddiant wyneb yn wyneb neu fel sesiwn loywi.

Bydd y cwrs yn cynnwys ychydig o waith paratoadol a chwis ar y diwedd i brofi eich gwybodaeth. Bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei darparu.

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

[email protected]