23 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Ymgyrchu mewn etholiadau - arweiniad i sefydliadau'r trydydd sector

Yn ddiweddar, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.

O ystyried y posibilrwydd bydd etholiad cyffredinol Senedd y DU annisgwyl yn cael ei gynnal, mae'n bwysig bod ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn ymwybodol o'r rheolau ar gyfer y rhai sy'n ymgyrchu yn ystod cyfnod etholiad.

Ymunwch â ni am drafodaeth ar y canllawiau newydd lle byddwn yn darparu crynodeb o'r rheolau ac yna sesiwn Holi ac Ateb.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael.


Y Comisiwn Etholiadol / The Electoral Commission


Lleoliad y digwyddiad