15 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Trip Mwy o Felaod Coed

 

Byddwn yn cwrdd wrth y Cletwr, yna'n rhannu car i Bontarfynach, lle y byddwn yn cwrdd â Josie o Ymddiriedolaeth Vincent ym maes parcio 'Y Bwa' am 10:30 (5 munud yn bellach i fyny'r ffordd). Yna, byddwn yn cerdded am awr, yn gwirio'r camerâu, ac yn dod o hyd i faw Belaod Coed (gobeithio!). Wedyn, neidio'n ôl i mewn i'r ceir ac i lawr i'r ffau yn yr orsaf erbyn 12. Bydd cyfle yma i bobl edrych o gwmpas a gofyn cwestiynau ac ati, ac mae yna gaffi yn yr orsaf lle gallwch gael lluniaeth (te, cacennau, brechdanau) cyn gadael am 12:45!

Ffoniwch Cletwr os na fyddwch yn gallu bod yn bresennol – 01970 832 113.

 


Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

events@cletwr.com


Lleoliad y digwyddiad