59 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Bwriad Prosiect 15 yw dathlu llwyddiannau unigolion ysbrydoledig sy’n siarad Cymraeg.  Mae yna siaradwyr Cymraeg sy’n gysylltiedig â sefydliadau mwyaf blaenllaw’r byd, brandiau byd-eang ac unigolion mewn galwedigaethau blaenllaw.

Yn y digwyddiadau yma mi fydd ‘Prosiect 15’ yn gwahodd siaradwr ifanc i roi 15 munud o ddarlithoedd ysbrydoledig am ‘newid hinsawdd, cynaladwyedd a’r amgylchedd’ fel pwnc, dros y ddwy noson. Byddant yn son am eu profiadau a’u dyheuadau mewn arddull tegyg i ddarlithoedd TED - cyfle felly i ledaenu’r negeseuon amgylcheddol ac ieithyddol.

Y Siaradwyr:

Rhodri Rutherford (21 mlwydd oed o Sir Gaerfyrddin). Dwi'n astudio Bioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth a bellach, yn y drydedd flwyddyn. Mae gennai ddiddordeb mewn systemau biolegol a sut mae organebau yn medru cyd-fyw o fewn ecosystemau yn enwedig wrth ystyried effeithiau'r dyfodol.  Yn ogystal, dwi'n mwynhau chwarae'r clarinét a sacsoffon, canu a chymryd rhan mewn sioeau drama leol.

Teitl y sgwrs: Datblygiad dyn yw dinistriad byd.

Evie Middleton (14 mlwydd oed o Ynys Môn).Rwy’n mwynhau chwarae gitâr, arlunio, reidio fy meic a darllen. Ond mwy na ddim rydw i’n hoffi edrych ar ôl yr amgylchedd yn pigo sbwriel ac ymuno mewn marches hinsawdd er mwyn sicrhau dyfodol i’r blaned a phopeth arno.

Teitl y sgwrs: Y casineb cudd o blastig.

Evan Burgess (16 mlwydd oed ac yn byw yn Sir Conwy.) Dwi’n mwynhau beicio lôn a mynydd ac yn ffodus i fyw mewn ardal mor hardd. Cyn aelod Senedd Ieuenctid Cymru (2018-2021) yn cynrychioli Aberconwy, ac yn aelod pwyllgor Gwastraff Plastic a Sbwriel. Dwi wedi siarad yn y Senedd ac wedi cyflwyno ein hadroddiad ar Wastraff Plastic yn y Senedd rithiol yn Nhachwedd 2020.

Teitl y sgwrs: Newid Hinsawdd: Yr ateb cywir.

Laura Truelove (24 oed o Abertawe). Yn fy swydd dydd i ddydd, dwi’n Crëwr Cynnwys Digidol yn y dref. Ond pryd dwi ddim yn brysur yn ysgrifennu (a pryd mae rheoliadau yn caniatáu), byddai yn y môr yn syrffio neu yn nofio, beth bynnag yw'r tywydd... Mae fy nghariad am y môr wedi arwain fi i frwydro drosto. Dwi nawr yn gwirfoddoli i lanhau traethau a dysgu plant am sbwriel morol. Mae'r coronafeirws wedi uwch oleuo pa mor hanfodol yw natur i'n hiechyd meddwl. Mae o wedi achub fy mywyd, yn llythrennol, nifer o weithiau...

Teitl y sgwrs: Natur, naws a ni: Pŵer y môr ar ein hiechyd meddwl.


Renew Wales/Adfywio Cymru

Supporting people to act against climate change.  Yn cefnogi pobl i weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Renew puts communities in touch with peer mentors who are willing to share their knowledge and experience to inspiresupport and enable others, and stimulate action on climate change at a community level. 

Mae Adfywio Cymru yn cefnogi cymunedau a grwpiau i fynd i'r afael  ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, a mentora. 

info@renewwales.org.uk