12 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Bydd Ioga i Bawb yn sesiwn ioga llifol ar eich eistedd a fydd yn para 90 munud, a hynny o dan arweiniad, gyda'r bwriad o wella eich lles corfforol a meddyliol. Bydd y sesiwn yn dod i ben gydag ymarfer ymlacio ioga nidra.

Gwisgwch ddillad llac, cyfforddus ac, os oes gennych fat ioga, dewch ag ef gyda chi.

Mae Sarah wedi bod yn addysgu ioga er 2003 ac mae'n athro cwbl gymwys gyda'r British Wheel of Yoga (BWY), ac mae hefyd yn athro BWY ar gyfer pobl sy'n byw â chanser.

Ymarferion ymwybyddiaeth o anadlu

Symudiadau cynhesu syml a chymedrol

Dilyniant llifol o ymarferion ioga asana

Ymarfer ymlacio – ioga nidra

 + Mat ioga

Croeso i bawb dros 16 oed.  

Rhaid archebu ymlaen llaw. £4.50.
Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

events@cletwr.com


Lleoliad y digwyddiad