256 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Cyngerdd mawreddog i ddathlu pefformiadau Eisteddfod yr Urdd disgyblion ein hysgolion lleol. Mae'r Sesiwn Bore yn cynnwys Ysgol Y Fenni ac Ysgol Bryn Onnen.


Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy

Menter Iaith BGTM

Hybu a hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn y gymuned.

lewis@menterbgtm.cymru