297 tocyn ar gael

Tocynnau

Oedolyn / Adult ( 09/05 - 11/06 ) £5.00
Plant ysgol / School children (4-18) ( 09/05 - 11/06 ) £1.00
Plant o dan 4 / Children under 4 ( 09/05 - 11/06 ) Am ddimCyngerdd mawreddog i ddathlu pefformiadau Eisteddfod yr Urdd disgyblion ein hysgolion lleol. Mae'r Sesiwn Bore yn cynnwys Ysgol Y Fenni ac Ysgol Bryn Onnen.


Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy

Menter Iaith BGTM

Hybu a hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn y gymuned.

lewis@menterbgtm.cymru