61 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Cystadleuaeth Cyflwyno Ymchwil mewn 2 Funud a Chwis Nadolig

Caiff y sesiwn hon ei harwain gan Llysgenhadon Ol-radd y Coleg

Mae angen cystadleuwyr ar gyfer y gystadleuaeth cyflwyno ymchwil mewn 2 funud!

Mae gwobr o £30 ar gael i’r enillydd!

Wyt ti am fentro i gyflwyno dy ymchwil mewn 2 funud? Cyntaf i’r felin fydd hi ac rydyn ni’n rhagweld bydd cyfle i 8 ohonoch gymryd rhan yn y gystadleuaeth. 

Mae angen anfon e-bost at Bedwyr thomasba1@caerdydd.ac.uk (erbyn 9 Rhagfyr) os wyt ti am gystadlu; cofia nodi dy enw, prifysgol a maes ymchwil yn dy neges ato.

Bydd pob un ohonoch yn y gynulleidfa yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff gyflwyniad a bydd yr 8 fydd yn cyflwyno yn derbyn y rheolau cystadlu ymlaen llaw. 

Yn syth ar ôl y gystadleuaeth, bydd y Llysgenhadon yn cynnal cwis hwyliog felly cofia wisgo dy siwmper Nadolig a tyrd a diod a mins pei gyda thi!

Trefnir y digwyddiad fel rhan o Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil / academydd gyrfa gynnar.  Cysylltwch gyda Lois McGrath (l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk) am fwy o wybodaeth. 

 


Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Logo Coleg Cymraeg

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

cymorth@colegcymraeg.ac.uk