195 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.• Dr Llinos Jones, Ysgol Bro Myrddin yn cyflwyno’r ddadl o blaid oedi (5 munud)

• Ryan Chappell, Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-Groes yn cyflwyno’r ddadl o blaid

peidio oedi (5 munud)

• Trafodaeth agored

 

Bydd y Cwrwicwlwm newydd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu fel:

  • dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau
  • cyfranwyr mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
  • dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a'r byd
  • unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

 
Ond, o gofio heriau penodol y pandemig, ai dyma’r amser i gyflwyno’r cwricwlwm hwnnw? Dewch i ystyried, trafod a dadlau ai dyma’r amser i gyflwyno’r cwricwlwm newydd i Gymru?


UCAC

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi Cymru’n gyntaf. Mae UCAC yn cynnig gwasanaeth proffesiynol cyflawn i’w haelodau. Mae’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol pan fydd angen, gyda grym undebol nerthol wrth ymgyrchu - yn lleol ac yn genedlaethol.

ucac@ucac.cymru