13 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Logo Cronfa Cymunedau'r Arfordir

Mae Cronfa Cymunedau'r Arfordir (CCA) rownd pump ar agor ar hyn o bryd yng Nghymru. Y terfyn amser ar gyfer ymgeiswyr cam un yw hanner dydd ar 12 Mawrth 2018. Bydd grantiau rhwng £50,000 a £300,000 ar gael ar gyfer prosiectau a fydd yn cefnogi datblygiad economaidd cymunedau'r arfordir yng Nghymru trwy hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy, gyda phob prosiect i'w gwblhau erbyn mis Mawrth 2021.

Rydym yn cynnal pedwar digwyddiad briffio ar gyfer darpar ymgeiswyr ar draws Cymru a fydd yn darparu cyngor ar sut i ymgeisio am ariannu trwy'r rhaglen.

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cliciwch yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau , cysylltwch â'n tîm cymorth ar arfordir@cronfaloterifawr.org.uk neu 0300 123 0735.                             

Y newyddion diweddaraf: Dilynwch @LoteriFawrCymru neu #CCAcymru ar Twitter neu Big Lottery Fund Wales ar Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf


Cronfa Loteri Fawr / Big Lottery Fund

Big Lottery Fund Wales logo

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol  

The Big Lottery Fund supports the aspirations of people who want to make life better for their communities across the UK. We are responsible for giving out 40% of the money raised by the National Lottery 

 

wales@biglotteryfund.org.uk


Lleoliad y digwyddiad