55 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Storïwraig Cath Little

Y Crochan // The Cauldron

Noson o adrodd straeon gyda Cath Little a'i ffrindiau

Nos Sadwrn 24​fed Hydref 2020 am 7.30yh ar lein drwy Zoom 

Eisteddwch yn ôl a mynd ar goll mewn chwedlau o'r gorffennol, am grochan a'r dirgelion oddi mewn. Wedi'i hadrodd mewn cymysgedd o Cymraeg a Saesneg gan storïwyr (benywaidd) o Ogledd a De Cymru, tynnwch sylw at bosibiliadau'r Pair Dadeni, Crochan Aileni.

Dechreuwn hefo'n gwestai arbennig! Yr holl ffordd o Gaerdydd, bydd y storïwr a awdur Cath Little yn rhannu stori ‘The Hallows Queen’, ail-ddychmygu stori Peredur o’r Mabinogion. Rydyn ni'n cwrdd, ymhlith eraill, â mam ddoeth, naw gwrach, merch ddig iawn a dirgel Hallows Queen ei hun.

Mae gan y chwedl hynafol hon o'r Greal Brydeinig gyseiniant i'n hoes ni: sut ydyn ni'n iacháu'r tir diffaith?

Ar ôl egwyl bach, byddwn wedyn yn clywed straeon eraill am grochanau a mwy gan storïwyr lleol, yn gynnwys Siân Miriam a Claire Mace.

Ydych chi eisiau dweud stori hefyd? Dewch ag un gyda chi (5-10 munud o hyd ar y mwyaf) a gadewch i ni wybod :)

Digwyddiad ar-lein dros Zoom.
Tocynnau £5 (£2.50 concessions)

Cath Little

Mae gan y Storïwr a’r Canwr o Gaerdydd, Cath Little, “hud garw” yn ei llais ac yn ei geiriau “mae rhodd y stori yn disgleirio drwyddo”.  Mae hi'n cydnabod bod gan straeon y pŵer i'n cysylltu â'n gilydd, i’r tir ac i'r bobl a fu unwaith yn byw yma.

Mae Cath yn tynnu ysbrydoliaeth o'i threftadaeth Wyddelig a Seisnig ac o'i mamwlad yng Nghymru.  Mae Cath yn angerddol am rannu'r trysorau hynafol hyn, rhoddion gan yr hynafiaid. Mae hi'n credu bod straeon yn perthyn i ni i gyd ac i fod i gael eu clywed.

Hi yw awdur Glamorgan Folk Tales for Children, a gyhoeddwyd gan The History Press.

Mae Cath wedi adrodd straeon mewn gwyliau adrodd straeon yng Nghymru a thu hwnt, ac mae'n adrodd yn rheolaidd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.  Mae hi hefyd yn adrodd straeon mewn ysgolion lleol ac yn rhedeg cylch adrodd straeon yn Oasis, elusen yng Nghaerdydd sy'n cynnig croeso cynnes o Gymru i ffoaduriaid a cheiswyr lloches.
Anadlu

Claire Mace

Digwyddiadau adrodd straeon, cerddoriaeth a chelfyddyd werin ar Ynys Môn a thu hwnt.

Trefnir Anadlu gan Claire Mace, storïwr, cantores, ac athrawes ioga o Sir Fôn, a leolir yng Ngogledd Cymru.

//

Storytelling, music and folk arts events on Ynys Môn and beyond.

Anadlu is organised by Claire Mace, a storyteller, singer, and yoga teacher based on the island of Ynys Môn, situated in North Wales.

claire@anadlu.com