22 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Sgyrsiau SYLW

06.10.2021 

11 - 12pm 

Sgwrs yng nghwmni Sara Pennant, Swyddog Cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru. 

Yn sgil ei rôl, mae’n gyfrifol am drefnu holl weithgaredd y wasg ar gyfer y tîm ac yn creu ymgyrchoedd ar gyfer y gymdeithas yn ehangach. Mae hi’n angerddol dros ddefnyddio’i rôl i arddangos rhan allweddol CBDC yn niwylliant, hanes a hunaniaeth Cymru ac fel sefydliad modern s’yn seiliedig ar sylfeini eu gwerthoedd craidd: Rhagoriaeth, Teulu a Pharch.

Edrychwn ymlaen at glywed gan Sara. 


SYLW

logo sylw

Cymuned Cyfathrebwyr Cymru

post@sylw.org