20 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Dewch i wybod mwy am waith y Cynulliad a sut y gallech ddweud eich dweud am yr hyn sy’n bwysig i chi.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

 

 

Amcan y gweminar

I gyflwyno gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru i’r cyfranogwyr, ac ein rôl wrth gynrychioli Cymru a’i phobl. 

 

Deilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y gweminar bydd cyfranogwyr yn gwybod:

  • Pa benderfyniadau am Gymru gellir eu gwneud yng Nghymru
  • Rôl y Cynulliad a phwy sy’n gallu ei gynrychioli
  • Sut mae’r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif
  • Sut y gallwch gychwyn cymryd rhan a chael dweud eich dweud

 

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn

Pwy bynnag sydd â diddordeb i ddatblygu eu dealltwriaeth o wleidyddiaeth a datganoli yng Nghymru a sut y gallent gymryd rhan a chael dylanwad ar y broses o wneud penderfyniadau.

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk