18 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.7:30pm, nos Wener, 30ain Medi

Tŷ Cwrdd y Crynwyr, 43 Heol Siarl, Caerdydd

Leanne Wood, Mirain Owen (Cymdeithas), Eric Ngalle Charles, Tessa Marshall

Dewch i glywed amryw o weledigaethau am sut y gallai annibyniaeth i Gymru arwain at newidiadau trawsnewidiol.

Nawr yw’r amser inni drin a thrafod yr hyn sy’n bosib yn rhydd o’r hen strwythurau, yn rhydd yn y Gymru newydd.

Mae’n bryd dechrau dychmygu: dychmygu’r hyn y gallwn ni fod.

Trefnwyd gan Melin Drafod - llefaru a llafurio dros agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol


Melin Drafod

Melin Dafod

melin drafod: agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol / think tank: a progressive agenda for an independent Wales

[email protected]