20 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Yn dilyn ymlaen o’r digwyddiad cyffrous yng Nghaernarfon dros yn haf, byddwn yn adrodd yn ol, yn  trafod y syniadau a gynigwyd mewn modd agored ac edrych am ffyrdd i’w troi yn weithrediadau penodol.

Dewch i gyfrannu at y camau nesa o symud Gwynedd ymlaen yn fwy gynaliadwy!

Te/ coffi o 9.30 ymlaen ac yn gorffen gyda chinio rhwydweithio am 1 o'r gloch.


Renew Wales/Adfywio Cymru

Supporting people to act against climate change.  Yn cefnogi pobl i weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd

Renew puts communities in touch with peer mentors who are willing to share their knowledge and experience to inspiresupport and enable others, and stimulate action on climate change at a community level. 

Mae Adfywio Cymru yn cefnogi cymunedau a grwpiau i fynd i'r afael  ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, a mentora. 

info@renewwales.org.uk


Lleoliad y digwyddiad