175 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mae CGA, ar y cyd â BAMEed Network Wales, yn gyffrous i allu cynnal digwyddiad ar-lein sy'n archwilio'r gwaith ysbrydoledig ac arloesol sy'n cael ei wneud ledled Cymru i:

  • integreiddio profiadau bywyd a chyfraniadau pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol yn y cwricwlwm newydd;
  • cefnogi addysgwyr i ddelio â materion yn ymwneud â hil;
  • gweithio tuag at amrywio'r gweithlu addysg; a
  • hyrwyddo newid diwylliannol cadarnhaol ac ymarfer gwrth-hiliol ar draws lleoliadau addysg.

Mae prif siaradwyr y digwyddiad hwn yn cynnwys yr Athro Charlotte Williams, y mae ei gwaith wedi bod yn ganolog i wthio'r uchelgeisiau hyn ymlaen, a Sathnam Sanghera, sef awdur y gwerthwr gorau The Boy with the Topknot.

Dyma gyfle cenedlaethol i addysgwyr a'r rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd addysg o bob cefndir ddysgu am ffyrdd i hyrwyddo ecwiti hiliol a rhoi ymarfer cynhwysol a gwrth-hiliol ar waith. yn eu lleoliadau.


Cyngor y Gweithlu Addysg

CGA | EWC

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru / The Education Workforce Council regulates education practitioners in Wales

media@ewc.wales