33 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Cyfle i glywed gan arloeswyr ym maes effeithlonrwydd ynni, a chael gweld o lygaid y ffynnon yr hyn maen nhw wedi'i wneud i gadw cartrefi a mannau cymdeithasol eu cymunedau'n glyd.

Bydd rhan gyntaf y diwrnod yn canolbwyntio ar gefndir effeithlonrwydd ynni a retrofit, ac edrych tua'r dyfodol ar beth allai newid. Byddwn yn trafod hyn ar ffurf cyflwyniadau, gyda'r siaradwyr yn cynnwys Jonathan Atkinson a Marion Lloyd-Jones (Carbon Co-op), Peter Draper (Rounded Developments) a Gareth Harrison (Cyd Ynni).

Bydd ail hanner y digwyddiad yn galluogi ni ystyried y themâu hyn gydag ychydig yn fwy o fanylder. Bydd gan bob person y cyfle i fynychu 2 o'r 3 ystafell drafod. Bydd rhain yn canolbwyntio ar:

Ystafell 1 – Tlodi Tanwydd a Dulliau Tŷ Cyfan 

Ystafell 2 – Model y Carbon Co-op a'r canlyniadau 

Ystafell 3 – Ymgysylltu Cymunedol

Digwyddiad dwyieithog fydd hwn a bydd cyfieithu ar y pryd.


Community Energy Wales / Ynni Cymunedol Cymru

A network for community energy in Wales. 

Rhwydwaith ar gyfer ynni cymunedol yng Nghymru.

dyfan@communityenergywales.org.uk