66 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Ysgrifennu Academaidd 

Cyflwynydd: Dr Siwan Rosser

Trefnir y digwyddiad hwn fel rhan o Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil / academydd gyrfa gynnar.  Cysylltwch gyda Lois McGrath (l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk) am fwy o wybodaeth. 

Mae Siwan Rosser yn Uwch-Ddarlithydd ac yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Ei phrif faes ymchwil yw llenyddiaeth Gymraeg i blant ond mae hi hefyd yn ymddiddori mewn sgiliau ymchwil ôl-raddedig ac yn arwain yr MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yng Nghaerdydd. 

Bydd y gweithdy hwn o ddiddordeb i unrhyw un sydd yn bwriadu datblygu sgiliau ysgrifennu academaidd yn y Gymraeg. Nid gweithdy gloywi iaith mohono, er y bydd yn rhoi sylw i strategaethau ynghylch gwella safon eich Cymraeg ysgrifenedig. 

Amcanion y gweithdy hwn yw: 

 • diffinio prif nodweddion Cymraeg academaidd 

 • datblygu dulliau i wella Cymraeg academaidd  

 • trafod ieithwedd gwahanol fathau o destunau academaidd 

Cynnwys: 

 1. Beth yw Cymraeg academaidd? 

 1. Pwy sy’n ei ddefnyddio ac ymhle? 

 1. Canllawiau a ffynonellau cyfeirio 

 1. Strwythuro ysgrifennu: brawddegau a pharagraffau 

 1. Llunio gwahanol fathau o destunau 

 1. Strategaethau ar gyfer gwella sgiliau ieithyddol 

Ar ddiwedd y gweithdy hwn dylai hyfforddeion fod yn gallu: 

 • adnabod prif nodweddion Cymraeg academaidd 

 • defnyddio gwahanol ganllawiau a ffynonellau cyfeirio 

 • llunio testunau amrywiol gan ddefnyddio ieithwedd academaidd addas 

 • datblygu strategaethau personol er mwyn gwella sgiliau ysgrifenedig 


Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Logo Coleg Cymraeg

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

cymorth@colegcymraeg.ac.uk