78 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Bydd y sgwrs hon yn cynnwys y Peiriant Dysgu Cwantwm (PDC) Atos. Ar ôl cyflwyniad byr i gyfrifiadura cwantwm, bydd Crispin Keable yn canolbwyntio ar sut y gallwch chi ddysgu am raglennu cyfrifiadur cwantwm gan ddefnyddio'r PDC. Y bwriad y tu ôl i'r PDC yw cefnogi ymchwilwyr sy'n datblygu caledwedd, a hefyd i gynorthwyo datblygwyr sydd â diddordeb mewn algorithmau cyfrifiadura cwantwm fel ceisiadau hybrid neu annibynnol.

Mae gan Dr Crispin Keable hanes 30 mlynedd mewn cyfrifiadura HPC. Gan ddechrau gyda'r broses o optimeiddio ceisiadau ar systemau fector a adeiladwyd â llaw yn yr 80au, mae wedi dilyn datblygiadau'r farchnad wrth iddo symud i Unix, yna i glystyrau nwydd sy'n dylunio ac adeiladu rhai o systemau HPC mwyaf y DU.

Darperir cinio. Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn wedi cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.


Swansea Academy of Advanced Computing


Lleoliad y digwyddiad