Amdanom ni tocyn.cymru

Crewyd tocyn.cymru, ac mae’n wasanaeth Moilin Cyf.

Rydyn ni’n gyffrous iawn ein bod wedi lansio’r fersiwn beta hwn o tocyn.cymru, ac yn methu aros i weld sut y defnyddiwch chi’r gwasanaeth i gefnogi llwyddiant eich digwyddiad.

Rydyn ni am glywed oddi wrthych!

Y lansiad hwn yw’r cam cyntaf, ac wrth i ni ddatblygu’n gwasanaeth, rydyn ni am glywed eich syniadau/sylwadau/dyheadau. Fe fyddwn yn gwrando yn post @tocyn.cymru, ac fe fyddwn yn diweddaru ein Bwrdd Datblygiad Cyhoeddus gyda’r wybodath ddiweddaraf am y cynnydd.

Fe allwch chi nid yn unig bleidleisio ar flaenoriaeth, ond fe allwch chi hefyd wneud sylwadau ynglŷn â phob nodwedd ar gyfer adborth uniongyrchol. Os fyddwch chi’n ei ysgrifennu- fe fyddwn ni’n ei ddarllen- pob sylw!


Ariennir Moilin Cyf yn rhannol gan Lywodraeth Cymru trwy'r Grantiau Hybu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg

Part funded by the Welsh Government